Kamis, 12 Mei 2011

QING JING JING - WU JI (1)

WU JI ( baca: Wu Chi )

Wu Chi menggambarkan Alam Semesta masih dalam keadaan benar2 kosong dan gelap belum ada Matahari, bintang2, bumi, bulan, udara , guntur, air, karena itu mahluk hidup dan tumbuh2anpun belum ada.

Jadi Wu Ji berarti Maha Tiada atau samasekali tiada.

“Ketiadaan” sesungguhnya masih mengandung “Ada”. “Kosong” masih mengandung “Isi”. Wu Ji melukiskan Alam Semesta ini masih benar2 “KOSONG”.

Lao Jun Yue: 曰:

Da Dao Wu Xing, 形。

Sheng Yu Tian Di 地。.

Da Dao Wu Qing. 情。

Yun Xing Ri Yue. 月。

Da Dao Wu Ming, 明。

Zhang Yang Wan Wu. 物。

Tao yang Maha Besar tak berwujud, melahirkan Langit dan Bumi.

Tao Yang Maha Besar Tanpa perasaan, tetap mengedarkan Matahari dan Bulan.

Tao Yang Maha Besar tanpa nama, tetap memelihara seluruh benda.

Tao Yang Tak Terbatas adalah semacam Yuan Qi( ), asal muasal pada masa Alam Semesta masih dalam keadaan kosong , gelap dan tanpa wujud yang mempunyai Daya hingga terlahirlah Langit dan Bumi.

Saat Shu dan Hai ( 戍,亥 ) bercampur telah menimbulkan keadaan gelap, keadaan ini disebut Wu ji.

Ketika kegelapan ini beralih ditengah-tengah saat Zi ( ) maka keadaan yang tenang tentram tersebut bergerak dan dari gerakan ini timbulah hawa Yang Energy positive . Hawa Yang sifatnya enteng maka naik keatas dan menjadi langit. Ditubuh manunia Yangqi ini disebut Xuan GuanGerbang mysterious,( )。

Gerakan yang bersifat Yang ini setelah masuk ditengah2 saat Chou maka timbul kembali ketenangan. Dari daya pengaruh ketenangan tadi maka timbullah hawa YinEnergy Negative )。 Hawa Yin ini sifatnya berat dan membeku menjadi Bumi. Ditubuh manusia hawa Yin disebut Tan Tian )。 Demikianlah Dunia ini terjadi, dalam Dao Jiao 教)dikatakan: Langit terlahir pada saat Zi dan Bumi terlahir pada saat Chou )。.

Tao yang tak terbatas disebut XianTian ( ) yang sama sekali tidak bersuara dan tidak berbau.

Hurup Qing artinya perasaan terhitung Hou Tian ( ). Perasaan adalah watak, maka berbuat dan bekerja. Jadi artinya Wu Qing adalah azas Wu Wei )。 Tao yang tak terbatas, bergerak, berkerja tanpa pamrih menjalankan tugas dengan pasti dan tepat, menggerakan dan mengedarkan Matahari (Ri) – dan Rembulan (Yue)- 月。Atau Matahari pada Ba Gua baca: Pakwa, 卦)disebut Li Gua yang menyebabkan adanya musim panas dan musim dingin. Yue (月 atau Bulan pada Ba Gua disebut Kan Guaa yang menyebabkan adanya perubahan penuh dan kurang atau bulan gelap dan bulan bundar) ditubuh manusia disebut Sheng Ri an Sheng Yue atau Mata Kiri dan Mata Kanan yang menerangi tengah2 dahi. Tao yang tiada wujud dan tak berbentuk, tiada awal dan tiada akhir memelihara semua mahluk dan semua benda yang ada di Alam Semesta ini.

Sebagai orang yang mempelajari Ajaran Tao hendaknya menilai jalannya Tao adalah sebagaimana uraian diatas. Gunakan Yuan qi yang terdapat didalam tubuh yaitu Jing Qi Shen baca Ching Chi Shen ( ) untuk menguasai Alam kecil atau microcosmos dalam tubuh kita. Jika kita dapat berbuat demikian maka Tao Yang Maha Besar akan memelihara segala-galanya yang ada didalam diri kita. Kita akan menemui ketenangan, ketentraman, kesempurnaan dan kesehatan kemudian kembali ke Wu Ji.

Kembalinya kita ke Wu Ji, kita akan hidup bebas tidak akan dipengaruhi angkara murka yang menyesatkan. Segala yang kita miliki dapat kita kendalikan. Alat kita peralat dan bukan kita yang diperalat oleh Alat. Disinilah kita akan dapat mencapai pencapaian Tingkat Shang Qing , Tai Qing (太 dan Yu Qing dengan posisi sebagai Tian Xian ( ), Jin Xian dan Shen Xian )。 Hidup abadi terbebas dari hukum Alam

Tingkat Yu Qing adalah pencapaian pada Wu Ji. Suatu keadaa dimana tidak ada perbedaan, dimana seluruh benda tidak terpisahkan dari Tao. Alamnya adalah Wu Ji dan dimana Wu Ji Tian Cun berada. Tingkat ini adalah tingkat paling tinggi dalam Pencerahan.

Tingkat Tai Qing adalah pencapaian dimana berada dalam keadaan Subject dan Object dibedakan tetapi keseluruhannya bagian dari Tao. Yin dan Yang sudah bersatu tetapi masih tetap beredar dalam kesatuan dengan Wu Ji. Tempat ini adalah daeerah Ling Pao Tian Cun yang menguasai jalannya hukum Bumi.

Tingkat ini adalah bentuk pencerahan yang lebih kecil.

Tingkat Shang Qing adalah keadaan harmonis dengan Alam dan Kemanusiaan, hidup sesuai dengan Hukum Alam dan menyatu dengan Kebijakasanaan Tertinggi dari Kemanusiaan. Tingkat ini adalah tingkat Pencerahan Terendah, dengan lokasi di Bumi, didaerah Tao Ti Tian Cun yang menguasai hukum2 Perikemanusiaan.

Mengenai pemikiran Taoist kita sering kali hidup didaerah Tao Ti Tian Cun.

Zi Chou Yin Mou Zhen Si Wu Wei Shen You Shu Hai adalah kesatuan waktu yang menandai perputaran Tahun, bulan dari dan jam dalam kalender Tiong Kok.

Dua belas pembagian waktu juga melukiskan aliran dan circulasi dari energy dalam tubuh. Zi adalah bagian pertama dan Hai adalah bagian terakhir, karena itu Zi dan Hai menandai peralihan dari satu putaran keputaran selanjutnya.

Peralihan Zi ke Chou bagian lanjutan dari perputaran yang menggerakan internal energy didalam tubuh. Internal energy terus bangkit melalui yin, mou, zhen dan Si. Pada waktu Wu mulai turun dan terus mencapai nadirnya pada peralihan dari Shu ke Hai. Dari Hai siap mulai untuk circulasi selanjutnya.

Kedua belas pembagian waktu tidak hanya melukiskan naik turunnya energy didalam tubuh tetapi juga menunjukan pergerakan energy melalui musim2, bulan2 dan jam2 dalam tubuh dan pada Alam.

-0-

Tidak ada komentar: